Điểm chuẩn dự kiến ĐH Giao thông Vận tải TP HCM

2:14 PM | 14/08/2015

view 208385 Views

ĐH Giao thông Vận tải TP HCM công bố điểm chuẩn dự kiến, ngành có điểm chuẩn dự kiến cao nhất là Kỹ thuật cơ khí: 27 điểm (đã nhân hệ số).
Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM vừa công bố điểm chuẩn dự kiến, danh sách được cập nhật đến hết ngày 11/8. Các tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển là: A: Toán – Lý – Hóa; A1: Toán – Lý – Anh; D: Toán – Văn – Anh.

Trong các ngành có môn chính nhân hệ số điểm , ngành có điểm chuẩn dự kiến cao nhất là Kỹ thuật cơ khí với 27 điểm; thấp nhất là 20 với các ngành: Điều khiển tàu biển, Vận hành Khai thác máy tàu thủ, Thiết bị năng lượng tàu thủy.

đại học gtvt

Ở các ngành không nhân hệ số môn chính, Khai thác Vận tải là ngành có điểm chuẩn dự kiến cao nhất: 21,5 điểm; thấp nhất là Kinh tế Xây dựng: 19 điểm.

Bảng điểm cụ thể từng ngành:

Bảng điểm cụ thể từng ngành:

Teen chú ý cách tính điểm nhé:

– Đối với khối ngành kinh tế (Bao gồm các mã ngành: D840104, D580301, D840101, C840101)

Tổng điểm: Toán + Lý + Hóa + Điểm ưu tiên; hoặc: Toán + Lý + Anh + Điểm ưu tiên; hoặc Toán + Văn + Anh + Điểm ưu tiên

– Đối với khối ngành kỹ thuật (Các mã ngành còn lại không thuộc mã ngành khối ngành kinh tế ở trên)

Tổng điểm: Toán x 2 + Lý + Hóa + Điểm ưu tiên quy đổi; hoặc: Toán x 2 + Lý + Anh + Điểm ưu tiên quy đổi

– Điều kiện bắt buộc để được đăng ký vào các khối ngành hệ Đại học hay hệ Cao đẳng:

* Đối với khối ngành hệ Đại học thì tổng điểm: Toán + Lý + Hóa + Điểm ưu tiên ≥ 15, Toán + Lý + Anh + Điểm ưu tiên ≥ 15,

Toán + Văn + Anh + Điểm ưu tiên ≥ 15

* Đối với khối ngành hệ Cao đẳng thì tổng điểm: Toán + Lý + Hóa + Điểm ưu tiên ≥ 12, Toán + Lý + Anh + Điểm ưu tiên ≥ 12,

Toán + Văn + Anh + Điểm ưu tiên ≥ 12

Sưu Tầm

Gửi ý kiến của bạn

loading...